I zwyczajne posiedzenie WRS WSR (2021/2022)

I zwyczajne posiedzenie WRS WSR (2021/2022)

I nadzwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2021/2022)

I nadzwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2021/2022)

II zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2021/2022)

II zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2021/2022)

I zwyczajne posiedzenie WRS WBNS (2021/2022)

I zwyczajne posiedzenie WRS WBNS (2021/2022)

I zwyczajne posiedzenie WRS WPK (2021/2022)

I zwyczajne posiedzenie WRS WPK (2021/2022)

I posiedzenie elekcyjne Parlamentu SaS

I posiedzenie elekcyjne Parlamentu SaS

IX posiedzenie sprawozdawcze Parlamentu SaS i I posiedzenie elekcyjne Parlamentu SaS

IX posiedzenie sprawozdawcze Parlamentu SaS i I posiedzenie elekcyjne Parlamentu SaS

I posiedzenie WRS WMP SNŚ (2021/2022)

I posiedzenie WRS WMP SNŚ (2021/2022)

I posiedzenie WRS WPiA (2021/2022)

I posiedzenie WRS WPiA (2021/2022)

Regulamin Samorządu Studentów UKSW

Regulamin Samorządu Studentów UKSW

I posiedzenie WRS WFCh (2021/2022)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WFCh

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej które odbędzie się 25.05.2021 o godz. 20.15 Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybór komisji skrutacyjnej

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór Przewodniczącego WRS

5. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS

6. Wybór Sekretarza WRS

7. Wybór przedstawicieli do Rady Wydziału WFCh

8. Wolne wnioski

9. Zamknięcie posiedzenia

II nadzwyczajne posiedzenie WRS WPiA (2020/2021)

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WPiA

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się II  posiedzenie nadzwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Prawa i Administracji, które odbędzie się 10.05.2021 o 20:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

1. Otwarcie posiedzenia.

 

2. Sporządzenie listy obecności.

 

3. Wybór komisji skrutacyjnej.

 

4. Przyjęcie porządku obrad.

 

5. Przyjęcie opinii dotyczącej ogółu Studentów Wydziału w ich imieniu (forma sesji letniej).

 

6. Przyjęcie protokołów z I posiedzenia nadzwyczajnego i dwóch głosowań obiegowych.

 

7. Omówienie organizacji Zjazdu Kół Naukowych WPiA UKSW.

 

8. Wolne wnioski. Czytaj dalej

VI posiedzenie zwyczajne WRS WSE (2020/2021)

Pager item text: 
VI posiedzenie WRS WSE

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się VI posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, które odbędzie się 7.05.2021 o 19:30. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

 

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybór komisji skrutacyjnej

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS WSE

5. Zaproponowanie przedstawiciela do komisji rekrutacyjnej

6. Wolne Wnioski

7. Zamknięcie posiedzenia

II posiedzenie zwyczajne WRS WPK (2020/2021)

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WPK

Na podstawie § 27 ust. 4. Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się II zwyczajne posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, które odbędzie się 04.05.2021 r. o godz. 20:00 w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

Link do spotkania: Czytaj dalej

VIII zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2020/2021)

Pager item text: 
VIII posiedzenie Parlamentu

Informujemy, że VIII zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS odbędzie się 28 kwietnia 2021 roku (środa) o godz.:20:00 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Do spotkania będzie można dołączyć poprzez poniższy link:  Czytaj dalej

III posiedzenie zwyczajne WRS WSR (2020/2021)

Pager item text: 
III posiedzenie WRS WSR

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się III posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Studiów nad Rodziną, które odbędzie się 21.04.2021 o 17:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams. Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia

 

2. Wybór komisji skrutacyjnej

 

3. Przyjęcie porządku obrad

 

4. Wybór Przedstawicieli do Komisji Rekrutacyjnej

 

5. Wolne wnioski

 

6. Zamknięcie posiedzenia.

I posiedzenie nadzwyczajne WRS WNH (2020/2021)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WNH

Na podstawie § 27 ust. 4. Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się I posiedzenie nadzwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych, które odbędzie się 14.04.2021 r. o godz. 20:30 w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Wybór komisji skrutacyjnej.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Zaopiniowanie zmian w programie kształcenia dla kierunku filologia włoska.

5. Zaopiniowanie zmian w programie kształcenia dla kierunku filologia polska.

6. Zaopiniowanie zmian w programie kształcenia dla kierunku filologia klasyczna.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia.

 

III posiedzenie WRS WBNS (2020/2021)

Pager item text: 
III posiedzenie WRS WBNS

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się trzecie posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, które odbędzie się 06.04.2021 o 10:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Zaopiniowanie programu studiów
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

 

VII zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2020/2021)

Pager item text: 
VII posiedzenie Parlamentu SaS

Informujemy, że VII zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS odbędzie się 26 marca 2021 roku (piątek) o godz.:14:30 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Do spotkania będzie można dołączyć poprzez poniższy link:  Czytaj dalej

VII zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2020/2021)

Pager item text: 
VII posiedzenie Parlamentu SaS

Informujemy, że VII zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS odbędzie się 26 marca 2021 roku (piątek) o godz.:14:30 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Do spotkania będzie można dołączyć poprzez poniższy link:  Czytaj dalej

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005