I zwyczajne posiedzenie WRS WSR (2021/2022)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WSR

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się I posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Studiów nad Rodziną, które odbędzie się 26.09.2021 o 18:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Wybór komisji skrutacyjnej
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Przewodniczącego WRS
5. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS
6. Wybór Sekretarza WRS
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie posiedzenia

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005