I nadzwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2021/2022)

Pager item text: 
I nadzwyczajne posiedzenie

Uprzejmie informujemy, iż 15 września 2021 r. o godz.18:30 odbędzie się I nadzwyczajne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW za pośrednictwem platformy MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad
  2. Wybór komisji skrutacyjnej
  3. Informacje Prezydium
  4. Wybór kandydatów do OKWS
  5. Wolne wnioski
  6. Zamknięcie obrad

 

Link do posiedzenia: 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2F...