II zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2021/2022)

Pager item text: 
II posiedzenie Parlamentu SaS

Informujemy, że II zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS odbędzie się 28 czerwca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 17:00 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. 

Link do posiedzenia: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZDRjZTRjNDAtZWI0Ni00MDJkLWExYzQtMDk2MTA4NjU4Y2U4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%252212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%2522%252C%2522Oid%2522%253A%25220a0b9781-7fe2-42b3-8bc5-c80874ae8503%2522%257D%26fbclid%3DIwAR19ihh6DeYH1HeYdOEhlGzqyE9yQoMcykBgE8vINIBOUhWVwS9jD4qs7LY%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=0eaa8e06-f31c-4116-be30-fd9e716526df&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie obrad

2.  Wybór Komisji Skrutacyjnej

3.  Przyjęcie porządku obrad

4. Informacje Prezydium

5. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Samorządu Studentów UKSW

6. Wybór przedstawiciela Samorządu Studentów UKSW do Komisji ds. organizacyjno-regulaminowych

7.  Wybór przedstawiciela Samorządu Studentów UKSW do Komisji ds. kadr naukowych i odznaczeń

8.  Wybór przedstawiciela Samorządu Studentów UKSW do Komisji ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej

9. Wybór przedstawiciela Samorządu Studentów UKSW do Komisji ds. mienia i finansów

11.  Wybór przedstawiciela Samorządu Studentów UKSW do Komisji ds. dydaktycznych

12.  Wybór przedstawiciela Samorządu Studentów UKSW do Rady Bibliotecznej

13. Wybór przedstawiciela Samorządu Studentów UKSW do Rady Studium Języków Obcych

14. Wybór przedstawiciela Samorządu Studentów UKSW do Studium Wychowania Fizycznego

15.  Wybór przedstawicieli Samorządu Studentów UKSW do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

16.  Wybór przedstawicieli Samorządu Studentów UKSW do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

17. Wybór przedstawiciela Samorządu Studentów UKSW do Komisj Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich

18.  Wybór przedstawicieli Samorządu Studentów UKSW do Komisji Finansowania Organizacji Studenckich

19. Wybór przedstawiciela Samorządu Studentów UKSW do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej

20. Wybór Przedstawiciela Samorządu Studentów do Komisji Jakości Kształcenia.

21.  Wolne wnioski

22.  Zamknięcie obrad

 

Z pozdrowieniami

Anna Gajda

Marszałek Parlamentu Samorządu Studentów UKSW