I zwyczajne posiedzenie WRS WPK (2021/2022)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WPK

Na podstawie art. 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów zwołuje się Pierwsze Posiedzenie WRS WPK które odbędzie się 8 czerwca 2021 r. o godz. 20 w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia

2. Sporządzenie listy obecności

3. Wybór komisji skrutacyjnej

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Wybór Przewodniczącego WRS

6. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS

7. Wybór Sekretarza WRS

8. Wybór przedstawicieli do Rady Wydziału

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie posiedzenia

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005