I posiedzenie WRS WFCh (2020/2021)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WFCh
Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej które odbędzie się w dniu 30.06.2020 r. o godz. 11:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams. 
 
Planowany porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Przewodniczącego WRS
6. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS
7. Wybór Sekretarza WRS
8. Wybór przedstawicieli studentów do Rady Wydziału WFCh
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie posiedzenia
 
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005