I posiedzenie WRS WMP SNŚ (2021/2022)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WMP SNŚ

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału WMP. SNŚ. , które odbędzie się 28.05.2021 o godzinie 19:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Sporządzenie listy obecności
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podsumowanie działalności WRS w poprzedniej kadencji.
  6. Wybór Przewodniczącego WRS WMP. SNŚ.
  7. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS WMP. SNŚ.
  8. Wybór Sekretarza WRS WMP.SNŚ.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie posiedzenia.
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005