II nadzwyczajne posiedzenie WRS WPiA (2020/2021)

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WPiA

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się II  posiedzenie nadzwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Prawa i Administracji, które odbędzie się 10.05.2021 o 20:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

1. Otwarcie posiedzenia.

 

2. Sporządzenie listy obecności.

 

3. Wybór komisji skrutacyjnej.

 

4. Przyjęcie porządku obrad.

 

5. Przyjęcie opinii dotyczącej ogółu Studentów Wydziału w ich imieniu (forma sesji letniej).

 

6. Przyjęcie protokołów z I posiedzenia nadzwyczajnego i dwóch głosowań obiegowych.

 

7. Omówienie organizacji Zjazdu Kół Naukowych WPiA UKSW.

 

8. Wolne wnioski.

 

9. Zamknięcie posiedzenia.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005