II posiedzenie zwyczajne WRS WPK (2020/2021)

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WPK

Na podstawie § 27 ust. 4. Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się II zwyczajne posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, które odbędzie się 04.05.2021 r. o godz. 20:00 w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2F...

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Wybór komisji skrutacyjnej.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Omówienie bieżących spraw dotyczących wydziału.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący WRS WPK UKSW

Maciej Kiliszek

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005