III posiedzenie zwyczajne WRS WSR (2020/2021)

Pager item text: 
III posiedzenie WRS WSR

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się III posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Studiów nad Rodziną, które odbędzie się 21.04.2021 o 17:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams. Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia

 

2. Wybór komisji skrutacyjnej

 

3. Przyjęcie porządku obrad

 

4. Wybór Przedstawicieli do Komisji Rekrutacyjnej

 

5. Wolne wnioski

 

6. Zamknięcie posiedzenia.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005