I posiedzenie nadzwyczajne WRS WNH (2020/2021)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WNH

Na podstawie § 27 ust. 4. Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się I posiedzenie nadzwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych, które odbędzie się 14.04.2021 r. o godz. 20:30 w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Wybór komisji skrutacyjnej.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Zaopiniowanie zmian w programie kształcenia dla kierunku filologia włoska.

5. Zaopiniowanie zmian w programie kształcenia dla kierunku filologia polska.

6. Zaopiniowanie zmian w programie kształcenia dla kierunku filologia klasyczna.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005