VII zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2020/2021)

Pager item text: 
VII posiedzenie Parlamentu SaS

Informujemy, że VII zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS odbędzie się 26 marca 2021 roku (piątek) o godz.:14:30 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Do spotkania będzie można dołączyć poprzez poniższy link: 

 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.Otwarcie obrad
2.Wybór komisji skrutacyjnej
3.Przyjęcie porządku obrad
4.Głosowanie nad projektem Regulaminu Samorządu Studentów UKSW (wraz z załącznikami)
5.Informacje Prezydium
6.Przyjęcie protokołu z VI posiedzenia zwyczajnego
7.Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Samorządu Studentów UKSW
8. Wolne wnioski 
9.Zamknięcie posiedzenia
 

Ze studenckimi pozdrowieniami

Anna Tonecka

Marszałek Parlamentu Samorządu Studentów UKSW