VI zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2020/2021)

Pager item text: 
VI posiedzenie Parlamentu SaS

Informujemy, że VI zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS odbędzie się 26 lutego 2021 roku (piątek) o godz.:14:00 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Do spotkania będzie można dołączyć poprzez poniższy link: 

 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NjZhMDJkMDItY2IxMC00ODRjLWJjOWEtMzY2MDJmZjJiMGQ2%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25220a0b9781-7fe2-42b3-8bc5-c80874ae8503%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=d8519d02-dd2a-4faa-ac53-dc7a580c0386&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Informacje Prezydium
  5. Wybór członka Komisji Rewizyjnej
  6. Przyjęcie protokołu z V posiedzenia zwyczajnego
  7. Sprawozdanie  z bieżącej działalności Zarządu Samorządu Studentów UKSW
  8. Wolne wnioski
  9. Zamknięcie obrad

 

 

Ze studenckimi pozdrowieniami

Anna Tonecka

Marszałek Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005