I posiedzenie WRS WSR (2020/2021)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WSR

Na podstawie § 27 ust. 4. Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się I posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Studiów Nad Rodziną,  które odbędzie się 20.01.2021 r. o godz. 18:30 w formie zdalnej na platformie MS Teams.           

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybór komisji skrutacyjnej

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór Przewodniczącego WRS

5. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS

6. Wybór Sekretarza WRS

7. Wolne wnioski

8. Zamknięcie posiedzenia

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005