IV zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2020/2021)

Pager item text: 
IV posiedzenie Parlamentu SaS

Informujemy, że IV zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS odbędzie się 18 grudnia 2020 roku (piątek) o godz.:16:00 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Na posiedzeniu obecna będzie również Pani Prorektor do spraw studenckich i kształcenia Anna Fidelus. Do spotkania będzie można dołączyć poprzez poniższy link: 

link do IV zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Informacje Prezydium
  5. Przyjęcie protokołu z III posiedzenia zwyczajnego
  6. Sprawozdanie  z bieżącej działalności Zarządu Samorządu Studentów UKSW
  7. Wolne wnioski
  8. Zamknięcie obrad

 

 

Ze studenckimi pozdrowieniami

Anna Tonecka

Marszałek Parlamentu Samorządu Studentów UKSW