III posiedzenie WRS WNH (2020/2021)

Pager item text: 
III posiedzenie WRS WNH

Na podstawie § 27 ust. 4. Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się III posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych, które odbędzie się 20.10.2020 r. o godz. 11:15 w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Wybór komisji skrutacyjnej.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Zaopiniowanie kandydatury na stanowisko kierownika kierunku na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW.

5. Wybór przedstawiciela do komisji ds. dydaktycznych Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW.

6. Wybór przedstawiciela do komisji ds. odznaczeń Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW.

7. Wybór przedstawiciela do komisji ds. organizacyjno-regulaminowych Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW.

8. Wybór przedstawiciela do komisji ds. jakości kształcenia Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW.

9. Wybór przedstawiciela do wydziałowej komisji wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW.

10. Wolne Wnioski.

11. Zamknięcie posiedzenia.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005