I posiedzenie nadzwyczajne WRS WPiA (2020/2021)

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WPiA

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się drugie posiedzenie nadzywaczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Prawa i Administracji, które odbędzie się 21.07.2020 o 18:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Sporządzenie listy obecności

3. Wybór komisji skrutacyjnej

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Przyjęcie stanowiska ws. zmiany programu studiów (ćwiczenia z prawa spadkowego)

6. Przyjęcie protokołu obrad z I posiedzenia z 25 czerwca 2020 roku

7. Wolne wnioski

8. Zamknięcie posiedzenia

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005