AKTUALIZACJA I posiedzenie elekcyjne Parlamentu Samorządu Studentów UKSW – wznowienie

Pager item text: 
I posiedzenie Parlamentu SaS

Prezydium Parlamentu SaS zaprasza na wznowione obrazdy I posiedzena elekcyjnego Parlamentu SaS, które odbędzie się w piątek 26 czerwca 2020 r. o 16.00Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie Cisco Webex Meetings.

Ze względów technicznych, goście zainteresowani dołączeniem do spotkania na platformie Cisco Webex Meetings są o wysłanie wiadomości mailowej na adres parlament@samorzad.uksw.edu.pl najpóźniej do godz. 16:55 26.06.2020, w celu otrzymania zaproszenia do spotkania zdalnego lub za pomocą linka 

https://uksw.webex.com/uksw/j.php?MTID=mbccce8d727e780c13c35a0dabca4c985

We wznowionej części posiedzenia elekcyjnego nowi Parlamentarzyści wybiorą: Przedstawicieli Studentów w Senacie UKSW oraz Komisję Rewizyjną na kadencję 2020/2021.Dla usprawnienia prac Parlamentu kandydatury na przedstawicieli Studentów w Senacie UKSW  oraz członków Komisji Rewizyjnej prosimy przesłać na adres mailowy parlament@samorzad.uksw.edu.pl do godziny 23:59 do dnia 25.06.2020 r.. W zgłoszeniu prosimy napisać  do 5 zdań o kandydatach (aby Prezydium mogło przesłać sylwetki kandydatów do Parlamentarzystów), a w przypadku nieobecności kandydatów na posiedzeniu, należy dołączyć pisemne zgody na kandydowanie i objęcie funkcji, na wypadek wyboru na funkcję.

Proponowany porządek obrad:

1. Wznowienie posiedzenia
2. Wybór komisji skrutacyjnej
3. Przyjęcie porządku obrad
4. (10 ) Wybór przedstawicieli Studentów do Senatu Uczelni
5. (11) Wybór członków Komisji Rewizyjnej
6. (12) Wolne wnioski
7. (13) Zakończenie I posiedzenia elekcyjnego

W nawiasie podano porządek obrad, zgodnie z numeracją z pierwszej części posiedzenia elekcyjnego.

Anna Tonecka
Marszałek Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

 

W aktualizacji uwzględniono zmianę platformy, na której odbywa się zdalne posiedzenie Parlamentu SaS.

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005