I posiedzenie WRS WPK (2020/2021)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WPK

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Prawa Kanonicznego, które odbędzie się 26.06.2020 o 17:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Ze względów technicznych, osoby zainteresowane dołączeniem do spotkania na platformie MS Teams proszone są o wysłanie wiadomości mailowej na adres maciej.kiliszek@student.uksw.edu.pl najpóźniej do godz. 16:55 26.06.2020, w celu otrzymania zaproszenia do spotkania zdalnego.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Wybór komisji skrutacyjnej
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Przewodniczącego WRS
5. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS
6. Wybór Sekretarza WRS
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie posiedzenia