XI posiedzenie zwyczajne Parlamentu SaS UKSW (kadencja 2019/2020)

Pager item text: 
XI posiedzenie Parlamentu

Informujemy, że XI posiedzenie zwyczajne Parlamentu SaS odbędzie się 27 maja 2020 roku o godz. 19:00 w formie posiedzenia zdalnego.

Link do spotkania: https://uksw.webex.com/uksw-en/j.php?MTID=m6b874cd304cd75540937bd38341620af

WAŻNE! Każdy kto dołączy do psoiedzenia, proszony jest o WYŁĄCZENIE MIKROFONU. W przypadku chęci wypowiedzenia się, proszę podnieść rękę lub zgłosić się na czasie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad

 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej

 3. Przyjęcie porządku obrad

 4. Informacje Prezydium Parlamentu.

 5. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Samorządu UKSW

 6. Przyjęcie protokołu z IV posiedzenia zwyczajnego Parlamentu SaS

 7. Przyjęcie protokołu z VIII posiedzenia sprawozdawczego Parlamentu SaS

 8. Przyjęcie protokołu z X posiedzenia sprawozdawczego Parlamentu SaS

 9. Przyjęcie protokołu z XIII posiedzenia sprawozdawczego Parlamentu SaS kadencji 2018/2019

 10. Wolne Wnioski

 11. Zamknięcie posiedzenia