IX posiedzenie elekcyjne Parlamentu Sas (2019/2020)

Pager item text: 
IX posiedzenie elekcyjne Parla

Informujemy, że IX posiedzenie elekcyjne Parlamentu SaS odbędzie się 17 kwietnia 2020 roku o godz. 16:00 w formie zdalnej. Podczas tego posiedzenia odbędą się wybory na elektorów studenckich. Wybory są otwarte i każda osoba spełniająca wymagania zgodnie ze Statutem, może zgłosić swoją kandydaturę drogą mailową. Każdy kandydat będzie zobowiązany wypełnić i dostarczyć "Oświadczenie kandydata na Elektora Uniwersytetu".

 

Link do spotkania: https://meetingsemea3.webex.com/meetingsemea3/e.php?MTID=m81cbd00d1eddaa0e0dfaac198f7d6fbf

WAŻNE! Każdy kto dołączy do psoiedzenia, proszony jest o WYŁĄCZENIE MIKROFONU. W przypadku chęci wypowiedzenia się, proszę podnieść rękę lub zgłosić się na czasie.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad

2.Informacje Prezydium

3.Wybór Komisji Skrutacyjnej

4.Przyjęcie porządku obrad

5.Wybór przedstawicieli studentów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (19)

a. Wydział Biologii i Nauk o Środowisku (1)

b. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej (2)

c. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych (1)

d. Wydział Medyczny. Collegium Medicum (1)

e. Wydział Nauk Historycznych (1)

f. Wydział Nauk Humanistycznych (2)

g. Wydział Nauk Pedagogicznych (1)

h. Wydział Prawa Kanonicznego (1)

i. Wydział Prawa i Administracji (3)

j. Wydział Społeczno-Ekonomiczny (3)

k. Wydział Studiów nad Rodziną (1)

l. Wydział Teologiczny (2)

6. Wolne Wnioski

7. Zamknięcie posiedzenia

ZałącznikWielkość
Zgoda na kandydowanie na Elektora Uniwersytetu.doc27 KB
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005