VIII posiedzenie zwyczajne Parlamentu SaS (2019/2020)

Pager item text: 
VIII posiedzenie Parlamentu

Informujemy, że VIII posiedzenie zwyczajne Parlamentu SaS odbędzie się 27 lutego 2020 roku o godz. 15:00 na kampusie przy ul. Dewajtis w sali 223.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Informacje Prezydium

5. Wybór przedstawicieli do Ogolnouczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu.

6. Przyjęcie protokołu z VI posiedzenia zwyczajnego

7. Przyjęcie protokołu z VII posiedzenia zwyczajnego

8. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Samorządu Studentów UKSW

9. Sprawozdanie Fundacji Niezależnych Inicjatyw im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Camp Zero 8.

10. Dyskusja nad Regulaminem Samorządu Studentów UKSW

11. Wolne wnioski

12. Zamknięcie obrad

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005