V posiedzenie zwyczajne WRS WFCh (2019/2020)

Pager item text: 
V posiedzenie zwyczajne WRS WF

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się piąte posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału WFCh, które odbędzie się 06.02.2020 o 10:30 w pokoju 004 w budynku 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołu z IV posiedzenia
6. Powołanie przedstawiciela studentów WRS WFCh do Wydziałowej Komisji Wyborczej
7. Powołanie przedstawicieli studentów do podkomisji kierunku filozofia i ochrona środowiska Wydziałowej Komisji Dydaktycznej
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie posiedzenia