V posiedzenie zwyczajne WRS WFCh (2019/2020)

Pager item text: 
V posiedzenie zwyczajne WRS WF

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się piąte posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału WFCh, które odbędzie się 06.02.2020 o 10:30 w pokoju 004 w budynku 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołu z IV posiedzenia
6. Powołanie przedstawiciela studentów WRS WFCh do Wydziałowej Komisji Wyborczej
7. Powołanie przedstawicieli studentów do podkomisji kierunku filozofia i ochrona środowiska Wydziałowej Komisji Dydaktycznej
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie posiedzenia

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005