IV posiedzenie zwyczajne WRS WMP.SNŚ (2019/2020)

Pager item text: 
IV posiedzenie WRS WMP

Wydziałowa Rada Studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW informuje, że IV posiedzenie zwyczajne odbędzie się 29.01.2020 (środa) o 12.00 w pokoju 004 w budynku 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór przedstawiciela studentów do Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych

5. Wybór przedstawiciela studentów do Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia i Dydaktyki

6. Wybór przedstawiciela studentów do Uczelnianej Komisji ds. Dofinansowania Organizacji Studenckich.

7. Wolne wnioski

8. Zakończenie posiedzenia

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005