IV zwyczajne posiedzenie WRS WNP (2019/2020)

Pager item text: 
IV posiedzenie WRS WNP

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się czwarte posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych, które odbędzie się 10.01.2020 r. o godz. 15:10 w pokoju 004 w budynku 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
6. Wybór Przedstawicieli Studentów do Wydziałowej Komisji Dydaktycznej na WNP.
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie posiedzenia

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005