VII zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2019/2020)

Pager item text: 
VII posiedzenie Parlamentu

Informuję, że VII posiedzenie zwyczajne Parlamentu odbędzie się 17 stycznia 2020 roku o godz. 14:00 na kampusie przy ul. Wóycickiego w sali 201 w bud. 23.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Informacje Prezydium
5. Wybór Sekretarza Parlamentu
6. Wybór przedstawicieli studentów do komisji ds. dofinansowania organizacji studenckich
7. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Samorządu Studentów UKSW
8. Przyjęcie protokołu z VI posiedzenia zwyczajnego
9. Przyjęcie nowego Regulaminu Samorządu Studentów UKSW
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005