II zwyczajne posiedzenie WRS WNHis (2019/2020)

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WNHis
Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się drugie posiedzenie w roku akademickim 2019/2020 Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Historycznych, które odbędzie się 14 stycznia 2020 r., o godz. 9:45, na kampusie przy ul.Wóycickiego1/3 bud23 pokój 004.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :
  1.  Otwarcie posiedzenia
  2.  Sporządzenie listy obecności
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Wybór Przewodniczącego WRS
  6. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS
  7. Wybór Sekretarza WRS
  8. Wybór Przedstawicieli do Wydziałowych Komisji
  9. Wolne wnioski
  10. Zamknięcie posiedzenia

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005