III posiedzenie zwyczajne WRS WSE (2019/2020)

Pager item text: 
III posiedzenie WRS WSE
Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się trzecie posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, które odbędzie się 12.12.2019r. (czwartek) o godzinie 16:30 w sali 004 w budynku 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego WRS.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS.
6. Wybór Sekretarza WRS.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005