III posiedzenie zwyczajne WRS WMP-SNŚ (2019/2020)

Pager item text: 
III posiedzenie WRS WMP-SNŚ

Wydziałowa Rada Studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW informuje, że III posiedzenie zwyczajne odbędzie się 14.11.2019 (czwartek) o 12.15 w pokoju 004 w budynku 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3. Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych

5. Wybór przedstawiciela studentów do Rady Instytutu Informatyki

6. Wybór przedstawiciela studentów do Rady Instytutu Chemii

7. Wybór przedstawiciela studentów do Rady Instytutu Matematyki

8. Wybór przedstawiciela studentów do Wydziałowej Komisji Dydaktycznej

9. Wybór przedstawiciela studentów do Wydziałowej Komisji ds. jakości kształcenia

10. Wolne wnioski

11. Zakończenie posiedzenia