II zwyczajne posiedzenie WRS WBNŚ (2019/2020)

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WBNŚ

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się drugie posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, które odbędzie się 21.10.2019 o godz. 13.00 w pokoju 004 budynku 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór przedstawiciela studentów do komisji wyborczej
6. Wybór Przedstawicieli Studentów do Rady Wydziału
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie posiedzenia

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005