I zwyczajne posiedzenie WRS WNP (2019/2020)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WNP

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych, które odbędzie się 18.10.2019 (piątek) o 10:00 w sali 004 w budynku 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Przewodniczącego WRS
6. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS
7. Wybór Sekretarza WRS
8. Wybór przedstawicieli studentów do Rady Wydziału.
9. Zaopiniowanie kandydatury na stanowisko prodziekana ds. studenckich i kształcenia roku akademickim 2019/20  ()dr. hab Zbigniew Babicki prof UKSW).
10. Zaopiniowanie kandydatury na stanowisko kierownika kierunku pedagogika (studia I i II stopnia) (dr. Beata Krajewska).
11.Zaopiniowanie kandydatury na stanowisko kierownika kierunku pedagogika przedszkolan i wczesnoszkolna (dr Ewa Kulawska)
12 Zaopiniowanie kandydatury na stanowisko kierownika kierunku pedagogika specjalna (dr hab. Marzena Dycht prof. UKSW)
13. Wolne wnioski
14. Zamknięcie posiedzenia

 Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005