II zwyczajne posiedzenie WRS WPK (2019/2020)

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WPK

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się drugie posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Prawa Kanonicznego na 17.10.2019 o godzinie 8:00 do sali nr 54 przy ul. Dewajtis 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Wybór przedstawiciela Studentów do Rady Wydziału
5. Wybór przedstawiciela studentów do Komisji ds. Dydaktycznych
6. Wybór przedstawiciela studentów do Komisji ds. Jakości Kształcenia
7. Wybór przedstawiciela studentów do Komisji ds.Badań Naukowych oraz Współpracy Krajowej i Zagranicznej
8. Wybór przedstawiciela studentów do Komisji Wyborczej
9. Wybór przedstawiciela studentów do Komisji Rekrutacyjnej dla studentów
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie posiedzenia

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005