II zwyczajne posiedzenie WRS WPiA

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WPiA

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się drugie posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału WPiA które odbędzie się 10.10.2019r o godzinie 10:00 w sali 004 w budynku 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Sporządzenie listy obecności

3. Wybór komisji skrutacyjnej

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Przyjęcie protokołu obrad z I posiedzenia

6. Wybór przedstawicieli studentów do Rady Wydziału WPiA

7.Wybór przedstawiciela studentów do Instytutu Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych

8. Omówienie bieżącej działalności WRS

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie posiedzenia

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005