II posiedzenie zwyczajne Parlamentu SaS

Pager item text: 
II Posiedzenie Parlamentu
Informujemy, że 13 czerwca 2019 roku o 17.00 na kampusie przy ul. Wóycickiego bud. 21 sala 327 rozpocznie się II posiedzenie zwyczajne Parlamentu Samorządu Studentów UKSW.
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie posiedzenia
2. Wybór komisji skrutacyjnej
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Informacje Prezydium Parlamentu
5. Sprawozdanie Zarządu Samorządu Studentów UKSW z bieżącej działalności
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie posiedzenia
 
Na obrady zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
 
Paulina Seremak
Marszałek Parlamentu
Samorządu Studentów UKSW