I posiedzenie WRS WNHiS (2019/2020)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WNHiS

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału WNHiS, które odbędzie się 10.06.2019 o 16.00 w pokoju 004 w budynku 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.

Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Przewodniczącego WRS
5. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie posiedzenia