IV posiedzenie zwyczajne Komisji Rewizyjnej

Pager item text: 
IV posiedzenie KR
Informujemy, że 22 maja 2019 (środa) o 16.00 rozpocznie się IV posiedzenie zwyczajne Komisji Rewizyjnej SaS w siedzibie Samorządu Studentów UKSW na kampusie przy ul. Dewajtis 5.
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Kontrola dokumentacji Zarządu SaS
4. Kontrola dokumentacji Parlamentu SaS
5. Kontrola dokumentacji OKWS
6. Kontrola dokumentacji poszczególnych WRSów
7. Głosowanie w sprawie absolutoriów poszczególnych członków Zarządu SaS
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie posiedzenia