I posiedzenie WRS WNH (2019/2020)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WNH

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych, które odbędzie się 22.05.2019 (środa) o 9.15 w sali 004 w budynku 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Przewodniczącego WRS
6. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS
7. Wybór przedstawiciela studentów do Komisji Rekrutacyjnej (uzupełnienie składu w roku akademickim 2018/2019)
8. Wybór przedstawiciela do Rady Wydziału
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie posiedzenia