XII posiedzenie zwyczajne Parlamentu

Pager item text: 
XII posiedzenie Parlamentu
Informujemy, że na 15 maja 2019 roku (środa) o 17.30 w sali 201 w bud. 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego zwołuje się XI posiedzenie zwyczajne Parlamentu Samorządu Studentów UKSW.
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie obrad
2. Wybór komisji skrutacyjnej
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Informacje Prezydium
5. Zaopiniowanie Regulaminu Studiów UKSW
6. Przyjęcie protokołu z IV posiedzenia zwyczajnego Parlamentu
7. Przyjęcie protokołu z V posiedzenia zwyczajnego Parlamentu
8. Przyjęcie protokołu z VI posiedzenia nadzwyczajnego Parlamentu
9. Przyjęcie protokołu z IX posiedzenia zwyczajnego Parlamentu
10. Przyjęcie protokołu z X posiedzenia zwyczajnego Parlamentu
11. Przyjęcie protokołu z X posiedzenia sprawozdawczego Parlamentu (kadencja 2017/2018)
12. Wolne wnioski
13. Zamknięcie obrad
 
Na obrady zapraszamy wszystkich zainteresowanych
 
Karolina Rempalska
Marszałek Parlamentu
Samorządu Studentów UKSW