VI zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS

Pager item text: 
VI posiedzenie Parlamentu

Informujemy, że na 23 stycznia 2019 roku (środa) o 17.30 w bud. 21 w sali 327 na kampusie przy ul. Wóycickiego zwołuje się VI posiedzenie zwyczajne Parlamentu Samorządu Studentów UKSW.

Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie obrad
2. Wybór komisji skrutacyjnej
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Informacje Prezydium
5. Wybór delegatów do Ogólnouczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu
6. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej
7. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Samorządu Studentów UKSW
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad

Na obrady zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Karolina Rempalska
Marszałek Parlamentu
Samorządu Studentów UKSW

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005