V posiedzenie zwyczajne Parlamentu SaS

Pager item text: 
V posiedzenie Parlamentu
Informujemy, że na 19 grudnia 2018 roku o 17.00 w Starym Gmachu w sali 223 na kampusie przy ul. Dewajtis zwołuje się V posiedzenie zwyczajne Parlamentu Samorządu Studentów UKSW.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie posiedzenia
2. Wybór komisji skrutacyjnej
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Informacje Prezydium
5. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Samorządu Studentów UKSW
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie posiedzenia
 
Na obrady zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
 
Bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia zapraszamy na spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Zarząd SaS i Prezydium Parlamentu SaS.
 
Karolina Rempalska
Marszałek Parlamentu
Samorządu Studentów UKSW
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005