III posiedzenie zwyczajne Parlamentu SaS

Pager item text: 
III posiedzenie Parlamentu
Informujemy, że na 22 października 2018 roku o 18.30 w sali 223 w Starym Gmachu na kampusie przy ul. Dewajtis zwołuje się III posiedzenie zwyczajne Parlamentu Samorządu Studentów UKSW.
Proponowany porządek obrad:
 
1.  Otwarcie obrad
2.  Wybór Komisji Skrutacyjnej
3.  Przyjęcie porządku obrad
4.  Wybór przedstawicieli Samorządu Studentów UKSW do Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie (organizacji studenckich)
5.  Wybór przedstawiciela Samorządu Studentów UKSW do Komisji ds. organizacyjno-regulaminowych
6.  Wybór przedstawiciela Samorządu Studentów UKSW do Komisji ds. mienia i finansów
7.  Wybór przedstawiciela Samorządu Studentów UKSW do Komisji ds. kadr naukowych i odznaczeń
8.  Wybór przedstawiciela Samorządu Studentów UKSW do Komisji ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej
9.  Wybór przedstawiciela Samorządu Studentów UKSW do Komisji ds. jakości kształcenia
10.  Wybór przedstawiciela Samorządu Studentów UKSW do Rady Studium Wychowania Fizycznego, Rady Studium Języków Obcych oraz Rady Bibliotecznej
11.  Wybór przedstawicieli Samorządu Studentów UKSW do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów I Instancji
12.  Wybór przedstawicieli Samorządu Studentów UKSW do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
13.  Wybór przedstawiciela Samorządu Studentów UKSW do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich
14.  Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Samorządu Studentów UKSW
15.  Przyjęcie protokołu z I posiedzenia elekcyjnego
16.  Wolne wnioski
17.  Zamknięcie obrad
 
Na obrady zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
 
Karolina Rempalska
Marszałek Parlamentu
Samorządu Studentów UKSW
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005