II posiedzenie WRS WMP.SNŚ (2018/2019)

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WMP.SNŚ
Wydziałowa Rada Studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW informuje, że II posiedzenie zwyczajne odbędzie się 17.10.2018 (środa) o 15.00 w pokoju 004 w budynku 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie posiedzenia
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych
5. Wybór przedstawicieli studentów do Wydziałowej Komisji Stypendialnej
6. Wybór przedstawiciela studentów do Rady Instytutu Informatyki
7. Wybór przedstawiciela studentów do Rady Instytutu Chemii
8. Wybór przedstawiciela studentów do Rady Instytutu Matematyki
9. Wybór przedstawiciela studentów do Wydziałowej Komisji Dydaktycznej
10. Wybór przedstawiciela studentów do Wydziałowej Komisji ds. jakości kształcenia
11. Wolne wnioski
12. Zakończenie posiedzenia
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005