I posiedzenie WRS WT (2018/2019)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WT
Zmiana terminu posiedzenia WRS WT: Z racji niestwierdzenia quorum I posiedzenie WRS WT odbędzie się 19.10.2018 (piątek) o 15.00 w miejscu wyznaczonym poprzednio.
 
Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Teologicznego UKSW, które odbędzie się 18.10.2018 (czwartek) o 14.45 w pokoju 24 w Starym Gmachu na kampusie przy ul. Dewajtis 5.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Przewodniczącego WRS WT
6. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS WT
7. Wybór Sekretarza WRS WT
8. Wybór przedstawicieli Studentów do Rady Wydziału
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie posiedzenia
 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005