I posiedzenie WRS WNH (2018/2019)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WNH

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych, które odbędzie się 10.10.2018 (środa) o 11.20 w pokoju 24 w Starym Gmachu na kampusie przy ul. Dewajtis 5.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podsumowanie działalności WRS w poprzedniej kadencji
6. Wybór Przewodniczącego WRS
7. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS
8. Wybór Sekretarza WRS
9. Wybór przedstawicieli do Wydziałowej Komisji Stypendialnej
10. Wybór przedstawicieli do Rady Wydziału
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie posiedzenia

 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w spotkaniu
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005