Uchwały

1. Uchwały z posiedzenia sprawozdawczo-elekcyjnego (29 maja 2017 roku):

2. Uchwały z II posiedzenia zwyczajnego Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

3. Uchwały z III posiedzenia zwyczajnego Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

4. Uchwały z IV posiedzenia zwyczajnego Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

5. Uchwały z V posiedzenia zwyczajnego Parlamentu Samorządu Studentów UKSW (20 grudnia 2017)

6. Uchwały z VI posiedzenia zwyczajnego Parlamentu Samorzadu Studentów UKSW (17 stycznia 2018)

7. Uchwała z głosowania obiegowego (22 stycznia 2018)

8. Uchwały z VII posiedzenia zwyczajnego Parlamentu Samorządu Studetów UKSW (20 luty 2018)

9. Uchwały z VIII posiedzenia zwyczajnego Parlamentu Samorządu Studentów UKSW (26 marca 2018)

10. Uchwały z IX posiedzenia zwyczajnego Parlamentnu Samorządu Studentów UKSW (25 kwietnia 2018)