Najczęściej zadawane pytania

 

 1. Czy w przychodniach Akamedik można zapisać się za darmo do lekarza rodzinnego?
   

Oczywiście! Wystarczy wypełnić deklaracje wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) ,
a następnie złożyć je w dowolnej przychodni Akamedik. Wzory deklaracji można otrzymać w każdej placówce Akamedik.

 

 1. Jestem zapisany w Akamedik. Jakie usługi mam gwarantowane?


Studenci zapisani do przychodni uprawnieni są do skorzystania
z bezpłatnej* opieki medycznej z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej .
Zakres oferowanych usług obejmuje:

 1. opiekę lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w tym:

  1. badania i porady lekarskie

  2. diagnostyka i leczenie

  3. kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne
   i uzdrowiskowe

  4. szczepienia ochronne określone w kalendarzu szczepień

 2. opiekę pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 3. opiekę położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 4. promocję zdrowia i profilaktykę chorób
   

 1. Mam bardzo dużo zajęć na uczelni, a popołudniami zdarza mi się pracować dorywczo. Nie mam czasu chodzić do przychodni
  i rejestrować na wizytę do lekarza. Jak mogę to zrobić inaczej?


  Z myślą o zapracowanych studentach zostało uruchomione Telefoniczne Centrum Obsługi 801-462-988. Telefoniczne ustalenie wizyty lekarskiej na konkretną godzinę pozwala skrócić czas przebywania w przychodni. Telefoniczne Centrum Obsługi umawia wizyty lekarskie w dogodnym dla pacjenta terminie i czasie. Wystarczy zadzwonić.

 

 1. Czy zapisując się do przychodni Akamedik muszę wypisać się ze swojej starej przychodni?

Zapisując się do Akamedik (poprzez wypełnienie deklaracji) nie trzeba dokonywać formalności wypisania z poprzedniej placówki.

 

 1. Po otrzymaniu tytułu magistra rozpoczęłam studia doktoranckie. Czy nadal mogę korzystać z oferty przychodni Akamedik? Czy ogranicza mnie wiek?

  Oferta dotycząca wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej nie nakłada ograniczeń wiekowych i jest dostępna dla wszystkich.

 

 

 1. Jestem chora i niestety całkowicie niezdolna do uczestniczenia w zajęciach na uczelni. Czy w przychodni otrzymam zwolnienie lekarskie?

  Wszyscy lekarze przyjmujący pacjentów w Akamedik są uprawnieni do wystawiania zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy/nauki.

   

 2. Czy oprócz wizyty u lekarza rodzinnego mogę zapisać się do lekarza specjalisty np. stomatologa lub dermatologa?

 

W przychodni Akamedik świadczone są usługi przede wszystkim z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Istnieje również możliwość skorzystania ze specjalistów w ramach świadczeń komercyjnych ze specjalną zniżką dedykowaną studentom.
 

 1. Mam zaplanowany wyjazd ze znajomymi w góry. Czy jeśli zajdzie potrzeba, będę mogł skorzystać na miejscu z wizyty lekarskiej
  (w ramach NFZ), jeżeli moją przychodnią jest np. Akamedik?

 

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoba uprawniona do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ ma prawo wybrać
i złożyć deklarację wyboru jednego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Jednakże przepisy wykonawcze do ww. ustawy czyli Zarządzenie Nr 85/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna z załącznikami z późn.zm. dopuszczają w określonych sytuacjach możliwość uzyskania porady lekarza POZ, w przypadku gdy świadczeniobiorca przebywa poza miejscem swojego zamieszkania i z dala od wybranego przez siebie lekarza POZ  (tj. poza terenem działania swojego Oddziału NFZ). W takiej sytuacji, osoba ubezpieczona ma prawo do uzyskania porady lekarza po spełnieniu poniższych przesłanek :
 
- świadczeń zdrowotnych udziela lekarz POZ, który jest świadczeniodawcą NFZ,
- stan zdrowia uzasadnia wykonanie świadczenia tj. w przypadkach uzasadnionych względami medycznymi, 

Jeżeli więc podczas pobytu poza swoim województwem zdarzy się nagłe zachorowanie , to należy zgłosić się do najbliższego lekarza POZ , złożyć oświadczenie o prawie do leczenia (przedłożyć dowód tożsamości)
i uzyskać pomoc medyczną.

 

Student powinien dokonać wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielegniarki oraz położnej POZ w miejscu swojego aktualnego pobytu w celu zagwarantowania sobie prawa do świadczeń z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowtnej w miejscu zamieszkania

 

 1. Jestem studentem pierwszego roku. Chciałbym zapisać się do lekarza rodzinnego. Czy mogę skorzystać z takiej wizyty bezpłatnie?

 

Oczywiście. Musisz tylko pamiętać, że potrzebne jest ubezpieczenie. Gdy je posiadasz możesz „za darmo” korzystać z porad lekarskich, rozmaitych badań i leczenia. Wszyscy studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Na szczęście niepracujący studenci poniżej 26 roku życia pozostają na ubezpieczeniu zdrowotnym rodziców. W przypadku osób niepełnosprawnych w znacznym stopniu - nie ma ograniczenia wieku. Podstawa prawna - ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

W związku z tym, 
studenci, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu opłacania składek przez innego członka rodziny, mają obowiązek ubezpieczenia się na Uczelni.

 

 1. Jestem studentem. Kto może zgłosić mnie do ubezpieczenia?

 

 1. Twoi rodzice lub opiekunowie prawni – jako członka rodzinny.

 2. Szkoła, szkoła wyższa albo jednostka prowadząca studia doktoranckie – pod warunkiem, że uczysz się na terenie RP, nie jesteś członkiem rodziny osoby ubezpieczonej i złożysz oświadczenie, że nie podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 

 1. Jak sprawdzić czy jestem ubezpieczony?
   

Wystarczy, ze pojawisz się w przychodni w celu rejestracji na wizytę lekarską i pracownicy rejestracji na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość sprawdzą w systemie eWUŚ czy jesteś ubezpieczony.

eWUŚ to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ, powiązany
z Centralnym Wykazem ubezpieczonych (CWU). Od 1 stycznia 2013 r. każdy może potwierdzić swoje prawo do świadczeń – w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość.

 

 

 1. Czy na wizytę trzeba mieć ze sobą dokument ubezpieczenia? 

  Od 1 stycznia 2013r. pacjenci nie muszą mieć za każdym razem ze sobą dokumentu ubezpieczenia. Wystarczy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość: dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy. Należy pokazać w rejestracji jeden z powyższych dokumentów, a rejestracja sprawdzi elektronicznie w systemie eWUŚ czy pacjent posiada ubezpieczenie.

 

 1. Jestem studentem drugiego roku. Byłem ubezpieczony. Niestety chcąc zarejestrować się na wizytę lekarską po powrocie z wakacyjnej pracy okazało się, że jest to niemożliwe. Nie jestem ubezpieczony. Co jest tego powodem? Nie dokonywałem żadnych zmian…

  Jeżeli byłeś zgłoszony do ubezpieczenia, ale jednocześnie pracowałeś podczas nauki, na przykład w czasie wakacji w ramach umowy o pracę, kiedy zakończysz pracę, zostaniesz wyrejestrowany z ubezpieczenia.
  W takim przypadku, żeby korzystać ze świadczeń zdrowotnych, musisz zostać ponownie do niego zgłoszony. Twoje prawo do świadczeń wygaśnie także w przypadku, gdy rodzice, którzy zgłosili Cię do ubezpieczenia zmienią pracę i nie zgłoszą Cię u nowego pracodawcy. Przypomnij im wtedy, żeby uczynili to ponownie. Mogą zgłosić Cię oboje jednocześnie. Unikniesz wtedy problemów, gdy np. jeden z rodziców straci uprawnienia.

   

 2. Czy mogę korzystać z dwóch różnych przychodni jednocześnie? 

  Nie. Zapisując się do przychodni w miejscu studiowania automatycznie rezygnujesz ze swojego dotychczasowego lekarza rodzinnego. Oczywiście jeżeli będziesz na wakacjach, wrócisz do domu i potrzebny będzie Ci lekarz, to możesz skorzystać z takiej wizyty. Narodowy Fundusz Zdrowia
  w wyjątkowych sytuacjach, np. podczas choroby, pozwala jednorazowo skorzystać z usług innego świadczeniodawcy. 

   

Pamiętaj, że korzystając z sieci przychodni Akamedik masz prawo do korzystania ze wszystkich placówek jednocześnie - to Ty decydujesz do której chcesz pójść!
 

 

 1. Zostałem skreślony z listy studentów. Mogę jeszcze skorzystać
  z wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego) bezpłatnie?


  Jeżeli ukończyłeś studia albo zostałeś skreślony z listy studentów, a jeszcze nie pracujesz i nie zostałeś zgłoszony do ubezpieczenia, nie martw się! Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ masz jeszcze przez 4 miesiące.

 

 1. Czy mam prawo do zmiany lekarza pierwszego kontaktu i czy jest to płatne? 

  Każdy pacjent ma prawo do zmiany lekarza. Jeśli jest to zmiana lekarza pierwszego kontaktu, to w trakcie roku kalendarzowego bez żadnych konsekwencji finansowych można 3 razy zmienić lekarza, każda kolejna zmiana wiąże się z koniecznością dokonania opłaty w wysokości 80 złotych. 

 

 1. Czy student ma obowiązek ubezpieczyć się w NFZ?

 

Zgodnie z przepisami, studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Przepisy wskazują również wyraźnie kolejność przejmowania obowiązku zgłoszenia. I tak: jeżeli student jest zatrudniony na umowę
o pracę, do ubezpieczenia zgłasza go (i składkę odprowadza) pracodawca, jeżeli natomiast student prowadzi własną działalność gospodarczą, obowiązek ten leży po jego stronie. W drugiej kolejności obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia mają – w przypadku studenta, który nie ma umowy o pracę czy własnej działalności gospodarczej – rodzice, ale tylko do 26. roku życia studenta - pracujący rodzic zgłasza go do swojego ubezpieczenia. Studenta, który ukończył 26. rok życia lub nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, do ubezpieczenia zgłasza uczelnia. Zgłoszenie to następuje po immatrykulacji i złożeniu przez studenta oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Dotyczy to wszystkich typów uczelni i trybów studiowania, czyli także np. uczelni prywatnych, studiów zaocznych itp.

 

 1. Czy studenci pochodzący z krajów Unii Europejskiej mogą korzystać
  z bezpłatnych 
  świadczeń zdrowotnych? 

 

Tak, mogą korzystać z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak polscy ubezpieczeni. Jako dowód objęcia ubezpieczeniem okazują Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub certyfikat zastępujący EKUZ. Posiadając te dokumenty mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych, ale tylko w przychodniach, które świadczą usługi w ramach NFZ. Podstawowa opieka zdrowotna obejmuje badania i poradę udzieloną przez lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz może także skierować pacjenta na badania diagnostyczne, do specjalisty lub do szpitala.

 

 1. Czy studenci spoza państw Unii Europejskiej, uczący się w Polsce, mogą liczyć na bezpłatne świadczenia zdrowotne?

 

Studenci, którzy rozpoczynają naukę na uczelni w Polsce, a pochodzą spoza państw Unii Europejskiej, np. z Ukrainy, mogą podpisać umowę o Dobrowolnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym z dyrektorem właściwego (ze względu na miejsce pobierania nauki) oddziału wojewódzkiego NFZ. Do zawarcia umowy niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia ze szkoły
o tym, że dana osoba ma status studenta. Miesięczna składka na ubezpieczenie dla studentów wynosi aktualnie 35,70 zł.