Przedstawiciele w organach uczelnianych

KADENCJA 2019/2020

Przedstawiciele Studentów w Senacie UKSW:

1. Ewa Staruch (WNP) - Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów UKSW
2. Paulina Seremak (WSE) - Marszałek Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
3. Paweł Cnotkowski (WPiA)
4. Paweł Szopa (WPiA)
5. Mariola Pirek (WPK)
6. Aleksandra Wziątek (WNP)
7. Michał Leśkiewicz (WBNS)

 

Delegat na Zjazd Parlamentu Studentów RP:
Ewa Staruch (WNP)

Delegat do Forum Uniwersytetów Polskich:
Paweł Gralik (WPiA)

 

Do Komisji senackich wybrano następujących przedstawicieli Studentów:
komisja ds. organizacyjno-regulaminowych: Ewa Staruch (WNP)
komisja ds. mienia i finansów: Daniel Olszewski (WPiA)
komisja ds. kadr naukowych i odznaczeń: Przemysław Puzio (WPK)
komisja ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej: Anna Tonecka (WPiA)
komisja ds. dydaktycznych: Mariola Pirek (WPK)
 
Do rad uczelnianych wybrano następujących przedstawicieli Studentów:
Rada Studium Wychowania Fizycznego: Marcin Kowalczyk (WMP.SNŚ)
Rada Studium Języków Obcych: Mariola Pirek (WPK)
Rada Biblioteczna: Ewa Staruch (WNP)
 
Do komisji dyscyplinarnych wybrano następujących przedstawicieli Studentów:
Komisja Dyscyplinarnej dla Studentów:
Maciej Kiliszek (WPK)
Łucja Chacińska (WT)
Ewa Staruch (WNP)
Agnieszka Rutkowska (WNH)
Wiktoria Zacheja (WMP.SNS)
 
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów:
Marcin Chmielewski (WMP.SNS)
Damian Skowron (WBNS)
Michał Leśkiewicz (WBNS)
Mac

 

____________________________________

STARSZE:

KADENCJA 2018/2019

Przedstawiciele Studentów w Senacie UKSW:

1. Paulina Seremak (WNHiS) - Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów UKSW
2. Karolina Rempalska (WNH) - Marszałek Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
3. Konrad Latoch (WPiA)
4. Beata Tomczyk (WPiA)
5. Mariola Pirek (WPK)
6. Rafał Borowy (WPK)
7. Agnieszka Rutkowska (WNHiS)

 

Delegat na Zjazd Parlamentu Studentów RP:
 

Delegat do Forum Uniwersytetów Polskich:
Paulina Seremak (WNHiS)

Do Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie działalności studenckiej z odpowiednich wydziałów wybrani zostali:

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Filip Bednarczyk
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Agnieszka Żelizkowicz
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych Katarzyna Pawlak
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Agnieszka Rutkowska
Wydział Nauk Humanistycznych Aleksandra Tomczyk
Wydział Nauk Pedagogicznych Marcin Bielecki
Wydział Prawa i Administracji Julia Galbarska
Wydział Prawa Kanonicznego Rafał Borowy
Wydział Teologiczny Natalia Brandys
Wydział Studiów nad Rodziną Kalina Werakso-Jarząb
 
Do Komisji senackich wybrano następujących przedstawicieli Studentów:
komisja ds. organizacyjno-regulaminowych: Beata Tomczyk (WPiA)
komisja ds. mienia i finansów: Paulina Seremak (WNHiS)
komisja ds. kadr naukowych i odznaczeń: Karolina Rempalska (WNH)
komisja ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej: Michał Winczek (WBNS)
komisja ds. jakości kształcenia: Mariola Pirek (WPK)
 
Do rad uczelnianych wybrano następujących przedstawicieli Studentów:
Rada Studium Wychowania Fizycznego: Marcin Kowalczyk (WMP.SNŚ)
Rada Studium Języków Obcych: Mariola Pirek (WPK)
Rada Biblioteczna: Ewa Staruch (WNP)
 
Do komisji dyscyplinarnych wybrano następujących przedstawicieli Studentów:
Komisja Dyscyplinarnej dla Studentów:
Marcin Chmielewski (WMP.SNŚ)
Łukasz Kochanowski (WT)
Mateusz Piotrowski (WPiA)
Paulina Seremak (WNHiS)
Beata Tomczyk (WPiA)
 
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów:
Paweł Gralik (WPiA)
Ewelina Łacna (WNP)
Mariola Pirek (WPK)
Karolina Rempalska (WNH)
Ewa Staruch (WNP)
 
Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich:
 

W skład Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie
działalności studenckiej powołani zostali:

Sandrę Paruszewską z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej;
Karolinę Rempalską z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych;
Katarzynę Bernardelli z Wydziału Nauk Humanistycznych;
Joannę Barańską z Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych;
Ewelinę Łacną z Wydziału Nauk Pedagogicznych;
Annę Kostrzewę z Wydziału Prawa i Administracji;
Dawida Żołnierzaka z Wydziału Prawa Kanonicznego;
Ewelina Rudzińska z Wydziału Studiów nad Rodziną;
Wiktoria Latos z Wydziału Teologicznego;
Karolina Ludwiniak z Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku.

 

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów I Instancji:
1. Kaja Niewiadomska z Wydziału Prawa Kanoniecznego
2. Maciej Sawczuk z Wydziału Prawa i Administracji
3. Dawid Olszewski z Wydziału Prawa Kanoniecznego
4. Mateusz Izydorek vel Zydoerk z Wydziału Matematyczno Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych
5. Anna Kostrzewa z Wydziału Prawa i Administracji

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów
1. Karolina Błaszczyk z Wydziału Prawa i Administracji
2. Aleksander Dobosz z Wydziału Teologicznego
3. Ewelina Łacna z Wydziału Nauk Pedagogicznych
4. Mateusz Piotrowski z Wydziału Prawa i Administracji
5. Kamil Gromadzki z Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytecka Komisja Dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich
Anna Górka  z Wydziału Nauk Humanistycznych i Wydziału Teologicznego

 

Sąd Koleżeński:
1. Nikola Jadwiszczak z Wydziału Prawa i Administracji
2. Karolina Grabowska z Wydziału Prawa i Administracji
3. Emilika Nasalska z Wydziału Studiów nad Rodziną
4. Konrad Latoch z Wydziału Prawa i Administracji
5. Marek Konieczny z Wydziału Prawa i Administracji

Sąd Koleżeński II Instancji:
1. Tomasz Gołębiewski z Wydziału Prawa Kanonicznego
2. Jakub Belchowski z Wydziału Prawa i Administracji
3. Joanna Barańska z  Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych
4. Łukasz Słończewski z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej oraz Wydziału Prawa i Administracji
5. Katarzyna Bernardelli z Wydziału Nauk Humanistycznych

 

Przedstawiciel w Uczelnianej Komisji Wyborczej:

Konrad Latoch z Wydziału Prawa i Administracji

 
Przedstawiciel w Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia UKSW:
 

Przedstawiciel w Radzie Bibliotecznej:
Aleksandra Strzelecka z Wydziału Nauk Pedagogicznych

Przedstawiciel w Radzie Studium Języków Obcych:
Monika Rąpała z Wydziału Teologicznego

Przedstawiciel w Radzie Studium Wychowania Fizycznego:
Michał Gnojewski z Wydziału Prawa i Administracji

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005