ESN UKSW

Erasmus Student Network to ogólnoeuropejska organizacja studencka o charakterze non-profit, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza programu Erasmus

ESN UKSW, należąca do Erasmus Student Network Polska i Erasmus Student Network International jest organizacją studencką, której celami są: popularyzacja studenckich wymian międzynarodowych, zwłaszcza programu Erasmus, integracja studentów UKSW, promowanie kultury, dziedzictwa historycznego, realiów społeczno-ekonomicznych i walorów geograficznych Rzeczypospolitej Polskiej wśród studentów zagranicznych studiujących na Uczelni, a także reintegracja studentów powracających z wymiany Erasmus. Naszą grupą docelową są WSZYSCY studenci UKSW.

Dzięki aktywnemu i prężnie działającemu programowi Mentor z roku na rok zwiększa się ilość przyjeżdżających do nas studentów. Wielu jest znajomymi bądź przyjaciółmi naszych poprzednich podopiecznych. ESN wspiera wszelkie działania, mające na celu zwiększenie mobilności wśród polskich studentów. Każda sekcja prowadzi dla studentów swojej uczelni akcje informacyjne dotyczącą możliwości, jakie daje Program Erasmus i inne programy mobilności studenckiej. ESN bierze również aktywny udział w targach edukacyjnych oraz targach organizacji studenckich.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005