Wybory do Organów Samorządu Studentów UKSW

Uczelniania Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UKSW informuje: 

W dniach 03.10 - 10.10.2011 kandydaci do organów Samorządu Studentów UKSW w Warszawie składają na ręce członków Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UKSW zgłoszenia, które zgodnie z postanowieniami Ordynacji Wyborczej, stanowiącej załącznik do Regulaminu Samorządu Studentów UKSW, zawierają następujące dokumenty:

  1. pisemne wyrażenie zgody na kandydowanie do WRS wraz z aktualnymi danymi teleadresowymi oraz zgody na przetwarzanie, przechowywanie i publikację danych osobowych w zakresie działalności Komisji Uczelnianej oraz innych Organów Samorządu,
  2. listę poparcia kandydatury do WRS podpisaną przez co najmniej 20 studentów danego wydziału, wraz z numerami indeksów i kierunkiem studiów, 
  3. zaświadczenie z Dziekanatu potwierdzające status studenta wydane nie później niż na 14 dni przed zgłoszeniem kandydatury, 
  4. kserokopię dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość kandydata, 
  5. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Samorządu Studentów UKSW, Ordynacją Wyborczą oraz Statutem Uczelni.

Członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UKSW, każdemu zgłaszającemu wręczają podpisane oświadczenie o przyjęciu ww. dokumentów, które jest potwierdzeniem zgłoszenia. 

Nie ma obowiązku osobistego składania dokumentów, może to uczynić inna osoba na podstawie upoważnienia podpisanego przez kandydata.

11.10.2011 r. Uczelniana Komisja Wyborcza zamieści na stronie internetowej Samorządu Studentów UKSW obwieszczenie o liście kandydatów oraz wzór kart do głosowanie, a także rozwiesi obwieszczenia na terenie Uczelni. 

Wybory do Organów Samorządu Studentów UKSW odbędą się w dniach 18 - 22.10.2011 r. 

W skład Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UKSW wchodzą: Agnieszka Piechocińska - Przewodnicząca, Dawid Małkowicz - Wiceprzewodniczący, Maria Koziara, Agata Łasowska, Joanna Bernasiewicz.

Więcej informacji: wyboryuksw@gmail.com, piechocinska_a@o2.pl,  Facebook


Pliki do pobrania:

1. Ordynacja wyborcza

2. Statut UKSW

3. Dane teleadresowe oraz zgoda na kandydowanie

4. Oświadczenie

5. Lista poparcia

6. Upoważnienie

7. Harmonogram wyborczy

8. Uchwała UKW

9. Regulamin SaS

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005